Tranan

Tranan vid Trylämnet.
The crane at lake Trylämnet.