Sölen

Sölen från vägen mot Fiskevollen, Norge.
Sölen from the road to Fiskevollen, Norway.